jueves, 25 de marzo de 2010

Un dijous europeu

Aquesta tarda, la sala Sagarra de l’Ateneu Barcelonès s’ha omplert per escoltar una conferència al voltant d'un dels assumptes polítics que més m'atrauen, la dicotomia entre l’Europa dels Estats i l’Europa de les Regions. Un centenar de persones de totes les edats, amb presència d’habituals i un grapat d’estudiants, hem participat en una jornada que s’ha allargat més del previst per motiu del intens debat posterior.

El president de la taula i moderador ha estat el meu estimat director, en Francesc Morata, qui ha introduït la qüestió del tradicional paper complicat de les regions a una Unió Europea que veu com creix territorialment, amb la consegüent proliferació de regions, on cadascuna presenta característiques i capacitats molt diverses, quelcom que complica encara més l’articulació d’una representació adient a nivell comunitari.

Fent un breu recompte històric sobre el debat, ressalta la importància que aquest va adquirir a finals dels anys vuitanta, moment en què a partir de l’Acta Única Europea, i promogudes pels Länder alemanys, les regions amb competències legislatives comencen a pressionar als Estats per tal d’influir en les redaccions dels tractats. El primer reflex d’això fou la creació del CdR, que va consagrar el Tractat de Maastricht, tot i que gairebé 20 anys després no es pot considerar que aquest organisme tingui cap rellevància política real, més enllà de la consultiva.

El fet que en aquella època molts Estats membres desenvolupessin moviments descentralitzadors va coincidir amb un procés creixent de delegació de competències dels Estats cap a Brussel•les. La realitat contradictòria de què les regions rebin competències europees i que fins i tot hagin d’implementar regulacions comunitàries, sense rebre sovint el finançament necessari per desenvolupar aquestes competències va ser, i encara és, una font de conflictes constant.

Superada una època en què les regions tractaven d’influir directament a nivell comunitari, més recentment s’ha vist que les regions han tractat d’influir per via interna, a través dels governs nacionals, que al cap i a la fi són els representats al Consell de Ministres. Sense anar més lluny, Espanya va pactar en 2004 la presència de representants del governs autonòmics en les reunions del Consell (tot i que només en 4 de les 9 formacions existents), sempre en coordinació amb el ministre de l’Estat. Aquesta és una petita mostra de les dificultats que tenen les regions per influir sobre les polítiques europees.

Pel que fa la següent ponent, la Sra. Ana Paula Laissy, membre de la DG de Política Regional de la Comissió Europea, cal dir que ha fet una presentació més tècnica on ha parlat de l’interès ferm de la Comissió en construir una Europa de regions fortes, com a única via per estructurar una Europa forta. Fa referència a la política de cohesió, segona en importància després de la política agrícola i explica perfectament com s’articula la presa de decisions, seguint tres paràmetres, d’una banda la governança multinivell que es practica en forma de diàleg i decisions conjuntes, la subsidiarietat, que permet que aquestes decisions les determini el nivell de govern més idoni, i per fi el partenariat, que possibilita la gestió descentralitzada dels fons.

Laissy incideix sobre la dificultat que comporta que a la Unió actualment existeixin 280 regions, amb capacitats tècniques, legals i econòmiques totalment diverses, la qual cosa complica els procediments d’adequació dels instruments comunitaris. Malgrat tot, la Comissió treballa per dotar les regions d’un valor afegit en les inversions i en aquest sentit, malgrat la clara funció redistributiva que tenen els fons, també es busca l’eficàcia, cosa que implica donar suport també a les regions més pròsperes, perquè actuen com a motors de creixement, i poden arrossegar a regions més pobres.

Pel que fa al Tractat de Lisboa es reconeix que no hi ha massa raons per a l’optimisme, però es lloa l’esment de la diversitat a Europa i l’objectiu d’assolir la cohesió territorial. En aquest sentit, Laissy es fa ressò del nou comissari de Política Regional, qui ha afirmat que en el seu mandat vol que tot el territori de la Unió sigui elegible, en la línia d’afavorir les regions amb més potencial de competitivitat.

Conclou dient que com a representant de la Comissió valora molt positivament la tasca d’aquesta institució per fer viables les polítiques de desenvolupament regional i les inversions en regions, sovint participant en estratègies conjuntes directament amb les regions, i per tant salvant l’obstacle dels governs dels Estats o maniobrant en paral·lel, reflexió que com a corol•lari de les informacions aportades per una funcionària de la Comissió em sembla prou reveladora (o prometedora).

El tercer conferenciant ha estat el Sr. Juli Martí, periodista corresponsal de la publicació El Temps, a França, i autor de Els Estats contra Europa, qui ha presentat una ponència més reflexiva i més connectada amb la percepció ciutadana que no pas amb la institucional.

Com a resident a França i coneixedor de la realitat del país veí, ha comentat la baixa participació en les eleccions regionals franceses de la setmana passada, i ha explicat com encara els francesos perceben una mena de pinça entre Brussel•les i les regions. La qüestió es que a França es va fer la primera llei de descentralització l’any 1982 i des de llavors les regions han rebut algunes competències però poca dotació pressupostària, a més no disposen de capacitat legislativa, tot i que des de 2003 sí tenen capacitat reglamentària, la qual cosa intuïm deu tenir algun matís diferent...

Martí ens recorda els orígens de la política regional a Europa. Paradoxalment aquesta va ser promoguda pel Regne Unit quan va entrar a formar part de la Comunitat Europea, moment en què el govern laborista de llavors va comprendre que el gruix del pressupost comunitari anava a parar a França (que representava el gran sector agrícola europeu, i hores d’ara encara representa el 20% del sector agrari de la UE). El Regne Unit va proposar els fons de cohesió en forma de política regional per poder rebre ajuts al desenvolupament de les seves regions menys afavorides.

Un cop superada una part de la ponència on es parla en xifres comparatives dels pressupostos de què disposen les comunitats autònomes espanyoles en comparació amb les regions franceses, el ponent s'endinsa en una fase més ideològica, on es centra en analitzar la democràcia, els estats, el col•lectivisme i l’individualisme, i ho fa rememorant textualment el sarcasme propi de Tocqueville, de qui recupera la seva denúncia de l’estat centralista, feta al 1840 en el seu famós Democracy in America. Afirma en Martí que Alexis de Tocqueville forma part del patrimoni ideològic europeu i que hauria de ser considerat com a un besavi d’Europa en aquest sentit.

Per concloure, el ponent reflexiona sobre com a la Unió Europea s’ha anat recreant el model nord-americà de construcció política, tot i que a Europa la construcció s’ha fet des de dalt cap a baix, i ens recomana en aquesta línia la lectura del llibre Europa unida: orígenes de un malentendido consciente, de Víctor Gavín, on s’expliquen episodis històrics previs al moment fundacional, per exemple com els aliats van imposar el model federal a Alemanya, alhora que intentaven rearmar la RFA, mentre Jean Monnet ja tenia plans per a França i Alemanya, i Robert Schuman preparava el seu discurs, que seria fonament de la definitiva integració europea.

Al voltant de totes aquestes reflexions s’ha produït un debat intens entre el públic on tothom ha pogut expressar les seves esperances, les seves decepcions, o fins i tot rebre les corresponents dosis de realisme. Em reafirmo en la meva idea de què el consens és la millor opció per continuar integrant Europa, almenys institucionalment. Però l'Europa dels ciutadans la farem entre tots o no la farem, i cal fer-ho desenvolupant tots i cadascun de nosaltres el dualisme entre llibertat i compromís, per fer un Unió Europea més autèntica. En conclusió, hi ha debat sobre Europa, molta gent del carrer té una certa opinió sobre com es podria construir la Unió Europea, i és evident que no em penso perdre el proper dijous europeu a l’Ateneu. Molt recomanable!

miércoles, 24 de marzo de 2010

Divorcio "a la europea"

O mejor dicho "estilo cooperación reforzada". Hoy la UE nos brinda un ejemplo práctico de lo que significa uno de los mecanismos propiamente comunitarios del que siempre he tenido una opinión favorable. Este artilugio institucional se instauró con el Tratado de Ámsterdam, en 1997, y permite que un grupo de Estados miembros entre en un proceso de integración más intenso para una determinada acción o área política. La ventaja es que aporta flexibilidad y permite reforzar la integración, generando un posible efecto que arrastre a otros Estados a adoptar ciertas políticas (véase como ejemplo el área de libre circulación Schengen), la desventaja es que podría consagrar una Europa de geometría variable, con una posible deriva desintegradora. Cierto es que en estos trece años de vida del mecanismo, nunca se ha producido una situación de retroceso político.

La Comisión ha lanzado hoy una propuesta para dirimir qué tribunal será competente en los casos de divorcio en matrimonios de distintas nacionalidades comunitarias, ya que los conflictos de leyes dan lugar a situaciones de especial complejidad jurídica y numerosos costes, dificultando los divorcios, incluso los de mutuo acuerdo. Con esta nueva ley, y cuando no haya acuerdo entre los cónyuges sobre el tribunal, se dará prioridad a la normativa del país de residencia habitual. Si ya no viven juntos, a la del último lugar de residencia conjunta. Si ninguno de los dos reside ya allí se aplicaría la legislación de la nacionalidad común de los cónyuges y, por fin, si son originarios y residen en Estados miembros distintos, la del tribunal al que se acuda. Como se ve, la norma no afectará a las legislaciones nacionales sobre divorcio, por lo que, en honor a la verdad, estamos lejos de un verdadero divorcio a la europea (como reza el título del post), aunque se facilitan los trámites para algunas parejas que puedan vivir el proceso de una forma más compleja.

Se han sumado 10 Estados miembros a la iniciativa ya que, debido a la exigencia de la unanimidad que impone el Derecho de familia comunitario, la propuesta no pudo sumarse el cuerpo legal de la Unión al prosperar el veto presentado por Suecia, cuando la Comisión había realizado la propuesta en el anterior mandato. El motivo del veto sueco es impedir que un tribunal suyo se vea obligado a aplicar una ley de otro Estado miembro.

La amenaza del veto es justamente el origen de este curioso mecanismo de integración, que en este caso ha resultado en una cooperación reforzada en la que participan España, Italia, Francia, Austria, Luxemburgo, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Eslovenia y Hungría. Lo peculiar de la noticia de hoy no es que sea la primera cooperación reforzada bajo el Tratado de Lisboa, sino que se trata de la primera cooperación reforzada a instancias de la Comisión (el poder ejecutivo europeo) en toda su historia.

lunes, 22 de marzo de 2010

La universalización de la sanidad es una buena noticia

Un gobernante no debe gobernar para la utopía, sino para propiciar las mejores condiciones para que sus ciudadanos puedan alcanzar la felicidad, el bienestar, o sus intereses particulares. Hoy debo felicitar a los ciudadanos estadounidenses, tras conseguir que sus congresistas aprueben un proyecto  para universalizar la sanidad pública en aquel país. Aplaudo la consecución de un nuevo derecho civil. Así lo he manifestado esta mañana, aunque algunas personas se han precipitado a colgarme ciertas etiquetas con ánimo de insultarme. Triste rigor intelectual el de aquellos para los que sólo existe el blanco y el negro, porque dejan de percibir la multiplicidad de colores, y me refiero a la ideología. ¿Por qué se empeñan algunos en ideologizarlo todo, en llevar la ideología hasta el extremo?

Desconfíen de la ideología, porque el que toma sus decisiones a partir de una creencia es un dogmático y acaba incurriendo en comportamientos totalitarios. Todos los totalitarismos conllevan el mismo peligro, los de derechas y los de izquierdas, y los tics totalitarios son delatores, queridos amigos. Insisto, felicito a los norteamericanos porque hoy se acercan a la universalización de un derecho fundamental.

Por norma, lo ideal no es que el intervencionismo estatal extienda sus tentáculos, pero los hechos son tozudos y la sanidad en el país más avanzado e influyente del mundo es hoy casi un lujo para millonarios...

Mueren 45.000 personas al año, dejadas de la mano, no de Dios, sino de las aseguradoras y hospitales. Es más que chocante que esto ocurra en Estados Unidos, país fundado sobre la unión de estados y ciudadanos libres, nacido al amparo de una constitución que reconocía la igualdad de derechos y que consagraba la doble lealtad (al estado y a la federación) y principios como la representatividad, la legitimidad, el reconocimiento mutuo o la búsqueda de la justicia.

Con una sobresaliente trayectoria democrática, no es asumible que en ese país todavía haya mujeres que se dejen la vida en un parto con complicaciones por no poder acceder a un hospital, o niños que no puedan sobrevivir por no tener dinero para pagar un órgano vital o un tratamiento. No es tolerable que se niegue el derecho al auxilio a un solo ciudadano.

En una ocasión comenté en este blog que muchos partidos en Europa (incluso algunos socialistas) se están planteando modelos de copago o corresponsabilidad, algo parecido al modelo de cheques que aplican en Suecia. Creo que es un modelo más justo y que no deja la salud únicamente en manos de empresas aseguradoras, que en ocasiones incurren en comportamientos abusivos, mientras los hospitales facturan millonadas por servicios cuyo coste real nadie puede determinar. Entre otros aspectos, la reforma prohibirá a las aseguradoras rechazar dar cobertura a personas que ya padezcan alguna enfermedad, y hará obligatorio para la mayoría de los residentes el contar con un seguro médico.

La presión lobbista es tan intensa que inevitablemente Obama ha hecho concesiones, con todo parece que de ahora en adelante más de 40 millones de norteamericanos podrán acceder a servicios médicos sufragados por el estado. No creo que sea el modelo definitivo, falta ver su aplicación y sobre todo cómo solventa el gobierno demócrata el proceso de ajustar costes, pero el texto aprobado hoy abre la vía a un modelo mixto, como el que disfrutamos en la mayoría de países europeos, modelo más justo y racional. Por lo demás, en Europa podemos asegurar que nadie va a dejar de ser auxiliado por no tener los bolsillos llenos. Desde hoy, al otro lado del Atlántico, se hace posible la creación de un sistema sanitario equitativo, y que por fin evite que algunas vidas se queden injustamente en la cuneta.

jueves, 18 de marzo de 2010

Invitados (a marcharse)

Lo que está ocurriendo en la Eurozona durante este mes de marzo es un auténtico sinvivir, de cada tres noticias dos cuestionan la supervivencia del euro. Merkel tan pronto propone un FME como amenaza con la retirada definitiva del carnet de socio. Sarkozy, afortunadamente, no muestra tanta premura. Y es que nos seguimos haciendo preguntas muy diversas, como por ejemplo para qué sirve un nuevo cargo si los gobiernos son incapaces de pactar una política exterior, a pesar de que caigan misiles en Oriente Medio coincidiendo con la visita de nuestra ministra Ashton. En fin.

Otro ejemplo, ¿puede sobrevivir el euro si el núcleo duro se muestra tan desesperado como denota la sobreactuada Merkel? La alemana no es dada a la sobreactuación, y no es dudosa de pretender una Europa dividida. Hoy, noticias como este sorprendente (y casi alarmante) llamamiento a los griegos del mundo a rescatar al país no resultan precisamente alentadoras. El gobierno de Papandreu es literalmente incapaz de hallar soluciones. Fíjense que esto no me resulta tan extraño. Hay gobiernos que sencillamente no disponen de los antídotos o, si disponen de ellos, no saben como administrarlos. También los hay incompetentes, los que ni siquiere reconocen la existencia del antídoto.

De momento vamos a ser benévolos o bienintencionados, y así situaremos el escenario de la incertidumbre a largo plazo. Podemos apoyarnos en distintas opiniones solventes, como la expresada ayer por Padoa-Schioppa (autor del famoso Informe de los años ochenta sobre eficacia, estabilidad y equidad), uno de los padres del euro, ex directivo del BCE y muchas otras e ilustres cosas, quien asegura que el euro ha sido mucho más exitoso de lo previsto, incluso por él mismo. Compro el mensaje optimista, ¿cómo no? Éxito en cuanto a estabilidad, no lo dudo. Y en cuanto a audacia, también.

Si existe una muestra de que las decisiones audaces son posibles es la propia existencia del euro, una moneda que no está ligada a un Estado, sino que se adapta a las reglas internacionales y a los tratados. La diferencia de opiniones entre Estados miembros, no obstante, puede agravarse en las situaciones de crisis económica, y más aún, está por ver si los Estados miembros no anteponen sus intereses nacionales, cuando algunos países ya se han saltado las normas comunes por motivos de supervivencia estatal, aunque en nombre de esa supervivencia al final algunos hayan cavado su propia tumba.

Los miembros de la unión monetaria ahora mismo no saben a dónde mirar, esperan señales, por eso Alemania está presionando en favor de imponer normativas fiscales muy estrictas, mientras que Francia no pasa de apoyar vagamente un gobierno económico europeo que funcione en paralelo a la UEM.

Ambas opciones podrían complementarse, aunque -e insistiré hasta la extenuación- el único y gran problema de raíz en todo esto es la distancia existente entre la política monetaria y la política presupuestaria. Está fuera de la lógica pretender que una unión monetaria perdure en el tiempo, mientras la política presupuestaria no acompañe y garantice la amortiguación de las perturbaciones, crisis, golpes o incluso políticas económicas nacionales inadecuadas, pero en caso alguno apoyamos la exclusión de ningún Estado de la unión monetaria. Contextualicemos la salida de tono de Merkel en la política de ámbito alemán, aunque ni así pierde un ápice de gravedad. Diría que porque Alemania ha sido la máquina del euro, tanto que sin el marco alemán el euro no habría nacido, pero sobre todo porque nadie debe ser invitado a marcharse. La exclusión de algún Estado miembro sería la consagración de la ruptura con la esencia de la Unión Europea.

domingo, 14 de marzo de 2010

Medidas ante la crisis. Las posibilidades institucionales de un supuesto Fondo Monetario Europeo

Hoy escribo un post inusualmente extenso, donde reflexiono a vuelapluma sobre la unión monetaria y el gobierno económico. No es una reflexión académica ni ordenada, pero refleja las contradicciones de nuestro sistema económico. Trato de aportar argumentos a favor de institucionalizar la política económica, y en particular la fiscal, a nivel comunitario.

El debate está en boga, ya que desde que esta semana Alemania se descolgara con la propuesta de un nuevo Fondo Monetario Europeo (FME), ha resurgido con cierta virulencia la vieja controversia sobre la viabilidad del euro. La posible creación de ese nuevo organismo ha recibido el inmediato aval de la Comisión, obsesionada por la eliminación del conflicto en el seno de la Unión.

La pregunta es, ¿necesita la Unión Económica y Monetaria un contexto de reducción de conflicto? Las teorías que tratan de dar explicación a la euro-polity topan con una contradicción teórica al ser incapaces de explicar la propia existencia de la Unión Europea, y encuentran grandes dificultades para justificar la cooperación que implica la existencia de una unión monetaria como es la Eurozona.

En la literatura sobre la integración europea se observa un gran esfuerzo por categorizar las variables determinantes en el proceso de integración. Desde un enfoque más clásico o realista, la política europea o euro-polity sería una variable a explicar, y en ese campo las aportaciones del realismo son claramente deficitarias o, mejor dicho, incapaces de justificar la propia existencia de la Unión Europea, y en especial de la unión monetaria que representa la Eurozona, ya que su propia predicción teórica no contempla el principio de cooperación sobre el que se sustenta una unión económica y monetaria.

Por ejemplo, en la actual situación de crisis financiera, con la posibilidad de que se realice algún tipo de rescate económico sobre Grecia, se esperaría que se generara un conflicto grave entre los Estados miembros, al menos desde una teoría realista. Este no es el caso, bien al contrario, se han planteado desde los Estados miembros y desde la propia Comisión la creación de instrumentos e instituciones para la resolución de conflictos, algo que aumentaría la posibilidad y la frecuencia de la cooperación entre Estados miembros.

En esta línea va la propuesta realizada por Merkel de constituir un Fondo Monetario Europeo. La historia nos deja ilustrativos casos de huidas hacia delante cuando todo parecía perdido, así fue con el desenfrenado desarrollo del mercado interior europeo que se experimentó en la década de 1980, fustigado por la estaflacionaria recesión de los setenta. Justo en esa etapa de los ochenta, se produjeron movimientos especulativos que acabaron por destruir los mecanismos de cambio de las distintas monedas europeas, lo que en el fondo llevó a los Estados a planear la moneda única, entonces bautizada como ECU, allá por 1992 en Maastricht.

El euro entró en circulación justo diez años después, en 2002. Hoy, ocho años más tarde, descubrimos que los criterios del Pacto de Estabilidad (PEC) son incapaces de imponer la disciplina fiscal sobre los gobiernos, por mucho que se cierna sobre ellos la amenaza de recurrir al Tribunal de Luxemburgo, y es que cuando la amenaza de las sanciones se queda en amenaza y no se materializa, no es de extrañar que los Estados hagan de las suyas.

Con estos mimbres, resulta curioso que el euro haya sobrevivido ya ocho años, con razonable buena salud, a pesar de las muchas voces escépticas, incluso aquellas que paradójicamente argumentaban que una unión monetaria no podría sobrevivir sin una unión política. La unión política se fragua mediante la creación de instituciones, y ahí es donde cobra relevancia el debate planteado esta semana por Alemania, cuando Merkel ha lanzado en serio la propuesta de crear un FME.

¿Por qué Alemania hace una propuesta institucional tan innovadora?

Al margen de las perturbaciones asimétricas en la moneda y de los niveles de déficit, hay una dificultad de carácter legal, que no es menor, que amenaza la permanencia de Alemania en el grupo del Euro. Esto se desprende de una sentencia de 1993, emitida por el Tribunal Constitucional de Alemania, en la que se establece que Alemania debe abandonar la unión monetaria si la estabilidad del euro no puede garantizarse. La cuestión que cabe plantearse es si está ahora mismo garantizada esa estabilidad. ¿No es un concepto un tanto ambiguo? Probablemente, y no es una ambigüedad casual, que deja el campo abierto a múltiples interpretaciones, entre ellas la duda sobre si no reaccionará el Constitucional alemán, en el caso de que haya una transferencia de fondos “evidente” desde el estado alemán hacia el griego. Explicaré unas líneas más adelante que el asunto de las transferencias entre Estados tiene implicaciones sobre el Tratado de Lisboa.

¿Qué cometido tendría el Fondo Monetario Europeo?

A pesar de su denominación, no se plantea como un émulo del Fondo Monetario Internacional, que recordemos es una de las instituciones creadas en Bretton Woods, y que tiene como objetivos promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. El FME en cambio sería un organismo guardián, aunque capaz de implementar nuevas normas fiscales, si bien sólo cuando éstas tuvieran por objeto prevenir y evitar casos de inestabilidad en la Eurozona.

En cuanto a las funciones específicas que podría desempeñar ese nuevo Fondo Monetario Europeo, más allá de la de celador, destacaría la capacidad de aplicar importantes sanciones directas sobre los Estados, determinar el recorte de los fondos de cohesión al país incumplidor, establecer la suspensión temporal del derecho de voto en las decisiones tomadas a nivel comunitario, y por fin imponer al país afectado la suspensión de la pertenencia a la Eurozona. Salta a la vista que la capacidad de implementar semejantes castigos por parte de un organismo no tendría parangón en la normativa europea hasta la fecha.

La Comisión Barroso ve la maniobra con buenos ojos, algo que no sorprende, porque facilitaría la gobernabilidad y abriría la senda a otros procesos integradores, pero ¿qué ha llevado a Alemania a presentar esta propuesta y a la Comisión a aceptarla sin más? Puede sorprender la premura de los movimientos políticos en Bruselas, pero es sintomático del miedo a que realmente Grecia entre en un descontrol total de su déficit fiscal, que exija un desembolso de fondos tan importante, que acabe desencadenando las protestas de otros países en situaciones de déficit anormal, como España, Portugal e Italia.

Ya estamos a mediados de marzo (una de las fechas límite para que Grecia presente nuevos datos) y todavía está por ver si la imposición de la austeridad fiscal sobre los griegos va a tener efecto, y si esto permitirá recuperar el crecimiento económico. Incluso aunque los datos fueran alentadores, a corto plazo se visualiza una situación de riesgo para el gasto público, y el riesgo de contagio a los otros miembros de la Eurozona.

La presencia del contexto está determinando más que nunca la agenda política, y es precisamente el contexto una variable que ha sido siempre determinante en los grandes avances comunitarios. Crisis es sinónimo de oportunidad (disponemos de evidencia empírica), tras el retroceso viene el avance, como ocurrió en los noventa en Irlanda, el Reino Unido y en Dinamarca, con grandes repuntes económicos tras la aplicación de contención del gasto y duras reformas debido a una crisis económica, y no es otro el escenario de futuro que se maneja ahora mismo, el de una economía que resurja reforzada tras la debacle actual.

¿Cómo se plantea la recuperación económica?

En la Eurozona hay países con un ciclo económico más largo, que por tanto tardan más en salir de la crisis y que en cambio no disponen de la devaluación para ser más competitivos, y en su lugar deben recurrir a medidas menos atractivas como reducir los salarios. No es un mal nuevo, sino que esto se predijo cuando se creó la moneda única. Ante un panorama de expectativas negativas a corto plazo, se espera lograr atraer a los inversores a la Eurozona, una vez que el sistema de sanciones y penalizaciones pueda ponerse en práctica, lo que dotaría de credibilidad al sistema, algo que no ha ocurrido con el PEC, que como hemos dicho a menudo en este blog ha sido incumplido de forma flagrante y continuada.

¿Por qué ese obstinado incumplimiento y la ausencia de las correspondientes sanciones? La respuesta está en el exceso de intergubernamentalismo en los organismos decisorios competentes. Así es. Cuando los líderes del Consejo (donde deciden los jefes de Estado y de Gobierno) deben acordar la penalización sobre un Estado miembro, el juego de intereses nacionales adquiere una relevancia excesiva. Nadie quiere tirar la primera piedra. He ahí un ejemplo práctico de los problemas que supone el sistema intergubernamental. Por decirlo de un modo muy gráfico, los Estados se tapan las vergüenzas mutuamente.

La amenaza de sanción, al no traducirse en sanción real, se ha mostrado insuficiente para mantener la disciplina dentro de la UEM. No sólo en el caso griego, sino incluso en Irlanda, donde hubo una gran crisis fiscal hace un año y medio. Las instituciones financieras que están de hecho interconectadas en la UE han ido cayendo una tras otra, ante la incapacidad de reacción por la ausencia de un supervisor bancario común a la Eurozona.

¿Hacia un gobierno económico?

El mercado único es un espacio geográfico, que se sustenta sobre determinadas condiciones de seguridad, que implican reglas y garantías. Sin entrar a considerar si el mercado se autodisciplina, o si en efecto es irremediable que los Estados lo disciplinen, lo cierto es que para que los intercambios comerciales o financieros sean seguros, predecibles y regulares se requiere una autoridad que garantice el funcionamiento correcto del mercado. Tradicionalmente esa seguridad es a su vez la que permite el florecimiento y por tanto el éxito del mercado. Es decir mercado y Estado se necesitan mutuamente, si bien a menudo los Estados han obstaculizado el libre intercambio mediante todo tipo de impuestos y aranceles. Hoy no existen aranceles y el espacio comercial en Europa ofrece grandes posibilidades. Si el mercado interior es una realidad, aunque no todavía plena, la unión monetaria es un hecho.

La unión monetaria se ha logrado gracias a la coherencia previa en los sistemas monetarios, que alinearon su moneda con una moneda de referencia. El control de la emisión monetaria y los tipos de interés y cambio se decide en un BCE supranacional, federal y exento de todo control político o partidario. En buena lógica se plantea la necesidad de crear un nuevo organismo capaz de sancionar con efectividad. Porque si no hay sanción no hay amenaza, y por tanto no hay incentivo al cumplimiento de las reglas. Esa capacidad de tomar decisiones vinculantes consolidaría el gobierno económico europeo, además de facilitar el camino hacia una unión fiscal, no sólo monetaria, lo cual es mucho decir cuando los instrumentos políticos disponibles no se están utilizando.

La reticencia de los Estados miembros a constituir un gobierno económico común no puede más que empeorar la situación como la de hoy, en la que Berlín y Atenas comparten moneda y tipo de interés, y que lo hacen además funcionando en contextos económicos muy dispares, algo que se remonta a los propios inicios de la UEM, cuando se popularizó aquella referencia a los famosos PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España).

No obstante, la propuesta de Merkel no acaba de encajar en el concepto de gobierno económico, y tiene algo de sobreactuación. Hay quien dice que cuando el mercado sobreactúa las políticas también deben sobreactuar. Este tipo de reflexión es la que seguramente ha llevado a Merkel a proponer que se cree versión europea del Fondo Monetario Internacional. Los comentaristas que se apresuran a señalar la vaguedad de la propuesta, creo que infravaloran las derivadas de la idea de Merkel, empezando por lo que tiene de alerta sobre la necesidad de institucionalizar la economía europea.

No se trata de un gobierno porque lo que se pretende es que esta institución actúe como un seguro en caso de riesgo financiero de los gobiernos, ofreciendo fondos y por tanto reduciendo la posibilidad de temores y riesgos especulativos con respecto al país afectado. Con todo, cabe tener presente que los fondos de dicho FME procederían de los propios contribuyentes europeos, con lo que en la práctica se estaría rescatando a los irresponsables con fondos comunes, aunque también aquellos habrían contribuido a dicho fondo, lo que alivia la sensación actual de que los rescates penalizan a los cumplidores.

A mi juicio, un FME basado en la noción de rescate en lugar de en la de imposición y cumplimiento previo, está condenado al fracaso porque lejos de cimentar la unión, la debilita.

Es decir, actualmente se dispone de una institución federal e independiente, que es el Banco Central Europeo, que no tiene contrapeso político. Pero el BCE no tiene muchas atribuciones más allá de la estabilidad de precios. Alemania siempre ha sido partidaria de preservar esta no intromisión del BCE en la política económica, y creo sinceramente que es una visión acertada. La propuesta del FME por tanto no debe interpretarse como contrapeso político, aunque el BCE albergue temores al respecto, y consideran que situaría al euro en un territorio poco seguro.

Sin embargo, parece que el BCE se ha mostrado incapaz de garantizar la cohesión dentro de la Eurozona, en casi una década no ha logrado evitar un problema como el de Grecia, que ya ha atentado directamente contra la credibilidad de la moneda única. Tampoco tuvo el BCE una actuación especialmente brillante cuando estalló la crisis financiera en 2008.

No hace falta decir que, desde mi punto de vista, los Estados miembros con sus dispares políticas económicas han sido los causantes, porque esos mismos Estados a través del Consejo son los que han ido dilatando la imposición de sanciones a los Estados que han incumplido los objetivos de deuda y déficit. Tal vez esa sea la razón de que hoy se proponga un Fondo Monetario Europeo, como simple mecanismo de rescate, y en cambio no se plantee de verdad crear una institución económica que supervise las reformas económicas y la fiscalidad de forma centralizada, siendo vinculante para todos y cada uno de los Estados miembros de la Eurozona.

Debo admitir que el Tratado de Lisboa no permite grandes experimentaciones, aunque a pesar de ello (o precisamente por ello) se ha hecho un esfuerzo por buscar mecanismos que encajen en el marco de Lisboa. Sin ir más lejos, mañana lunes día 15, en la reunión del Eurogrupo, se presentarán tres propuestas para facilitar la recuperación de los países en situación crítica:
1) Un préstamo otorgado por los Estados de la Eurozona, como el que la UE concede a los Estados miembros que no tienen euro.
2) Una emisión de bonos de la UE garantizada por los países de la Eurozona.
3) Un aval sobre las emisiones de la deuda griega por parte de la Eurozona.

El objetivo de estos mecanismos es ofrecer como garantía los propios fondos de la Unión, lo que en realidad no supone regalar dinero a los incumplidores (o sea, a Grecia), sino facilitar al país endeudado la financiación de su deuda a un precio más barato, que el que tiene que pagar en el mercado financiero. De hecho, se da la circunstancia actual de que la UE tiene una clasificación AAA en el mercado de capitales, por lo que puede obtener los fondos a mejor precio, y después transferir los fondos a los Estados necesitados (esto ya se ha hecho con los préstamos back-to-back tras la adhesión de Hungría).

Curiosamente este mecanismo de rescates podría tener encaje en Lisboa, siempre que no se circunscribiera el mecanismo a los 16 países la Eurozona, que está regida por la famosa no-bailout clause (cláusula de no rescate) que impide que los Estados se rescaten entre sí o asuman deudas de otros.

Es previsible que en las próximas semanas se tomen decisiones a iniciativa de la Comisión Barroso II, que se ha mostrado muy interesada en dar cuerpo al gobierno económico, o cuanto menos a formalizar ese concepto tan gris del “rescate financiero” (que además tiene tintes intergubernamentales) siempre que los mecanismos sean compatibles con el Tratado de Lisboa, ya que nadie en Bruselas desea volver a revivir la pesadilla de la ratificación.

A pesar de todo, la complejidad del proceso a emprender se resarciría con el potencial del poder económico transnacional que supondría una unión monetaria y política, fuera de la subordinación a las restrictivas políticas estatales que hasta hoy han predominado.

jueves, 11 de marzo de 2010

Totalitarismos, democracias y gobernanzas...

Hoy en Bruselas no hay rastro de la última nevada. En Barcelona todavía se palpa el caos vivido hace 48 horas, cuando un grueso y helado manto blanco truncó los impulsos primaverales que ya eclosionaban con apetito.

Hoy se recuerda en toda Europa a las víctimas del terrorismo, seis años después de aquel 11 M madrileño de poliédricas consecuencias e imborrables heridas, de contradicciones y sentimientos agudizados.

Ayer el Parlamento europeo reprochaba la falta de libertades del régimen totalitario cubano, donde los ciudadanos son desposeídos de sus básicos derechos, no ya civiles, sino humanos, simplemente. El totalitarismo es tan viejo como simple. La Europa heredera de la francesa Revolución de la libertad, la igualdad y la fraternidad se propone dar lecciones a las autoridades cubanas en materia institucional, para "favorcer la cultura democrática". Alguna vez he leído a algún experto plantearse la democracia en términos de interrogante empírico, como si la democracia tuviera una importancia relativa, ¿no es acaso una cuestión de supervivencia? Daría por buena hasta una definición minimalista.

Hay regímenes que pretenden tener un control total y absoluto. El conjunto de reglas y leyes que nos rigen a los ciudadanos europeos garantizan nuestra libertad de elección, e incluso la representatividad por doble partida (sufragio directo y representantes de los gobiernos nacionales). En la constelación internacional, Europa es el sistema político que mayores garantías democráticas ofrece a sus ciudadanos. Ahora podemos hablar de las estructuras formales y de las informales, del poder blando, de nuestra innovadora configuración institucional y de nuestra capacidad de gobernanza, aunque muchos nos recordarán luctuosos antecedentes para constatar cuán insuficiente es la buena disposición al diálogo.

Si de algo es sinónimo la Unión Europea en el mundo es del diálogo, si bien concedo que en ocasiones se trata de una bienintencionada disposición que se topa con lo incierto. El lenguaje sigue siendo determinante en política, y hoy democracia y Cuba son antagónicas. Sin que deje de sorprenderme, los cubanos llevan décadas pagando facturas pasadas. Ojalá el esfuerzo europeo saldara esa deuda que nadie contrajo, y ojalá la noción de democracia volatilizara la intangibilidad de los peligros que se esconden tras tantos y tantos totalitarismos, los disfrazados y los que se muestran desnudos con toda crudeza.

Cuanto más nos adentramos en el conocimiento, más frágil se vuelve el suelo que pisamos, mayor inseguridad y menos certeza. Y sigue su curso la Presidencia española. Si de algo podemos presumir es de intensidad de agenda, se multiplican las conferencias, eventos y reuniones formales e informales por toda la geografía española. La piel de toro se va europeizando, y debo felicitar a los que han pergeñado la Presidencia por la amplitud de temas abordados.

En Europa se están produciendo debates de gran calado, que hemos ido comentando en este blog, y que apuntan a un gobierno económico, a una vertebración de la unión política, a futuras y nuevas ampliaciones, a retos importanísimos para 2020. Y en ese contexto, la Presidencia española está dando la talla y doy fe de que se trabaja duro por hacer política europea con contenido. Admito que se está superando mi escepticismo inicial. No debo precipitarme, pero en día me tocará hacer balance de la contribución española a este proyectos europeo tan querido, en este fugaz semestre, que está casi alcanzando su ecuador. Qué veloz transcurre el tiempo, cuando tan alto y bien dispuesto se encuentra mi ánimo.

miércoles, 10 de marzo de 2010

Crisis and my case for strong institutions

I often recall an enduring quote in Monnet's Memoirs: "Men take great decisions only when crisis stares them in the face." It was a reflection written after the announcement made by Nasser that the Suez Canal was under exclusive control of the Egyptian government, back in 1956. This announcement meant that all the trading system would be at the mercy of one country, threatening the oil imports to Europe. The French politician was thinking, more than any argument, on the awareness of public opinion of how vulnerable European countries were, and how much they needed to act together.

On 19th September 1956, the Action Committee in France passed a Resolution, where we can read: "The energy supplies of Western Europe determine the progress or decadence of our countries. Today, Western Europe imports a fifth of the energy it uses. The greater part of these imports consists of Middle Eastern oil. Such dependence results in insecurity and permanent risks of conflict. The possibility of bringing pressure to bear on Western Europe by means of Middle Eastern oil hinders the development of peaceful relations between East and West. But together, by developing and uniting their resources, our countries can produce atomic energy in time and in sufficient quantities to keep their oil and coal imports within reasonable limits". Obviously, the Suez crisis revealed a dangerous situation for world stability. After this resolution (and I must say, unusually quickly) the EURATOM Treaty was concluded and then ratified by the end of the year.

This story shows us how that crisis was a useful way to mobilize immense latent capacities, as Monnet noted, which go into action only when they are offered an ambitious and realistic point of convergence. I would say that this is precisely the very essence of the European integration process.

Today, 54 years later, crisis has stricken most of the European countries in such a way that it has shown that the European Union lacks political instruments to balance the situation when some of the countries get into difficulties, especially in the Eurozone, putting the Euro currency itself into question. This is why some see the Greek crisis as an opportunity to improve the government of the EMU, at the moment governed by the European Central Bank.

These days we are seeing a growing discussion between the two big ones, Germany and France. The former (which up to now had always been reluctant to establish a political counterweight to the European Central Bank), has now proposed the creation of the European Monetary Fund. The latter has forwarded a more political and more ambitious alternative. In this particular case, the European Commission is supporting Merkel's proposal, which means Barroso is seriously considering setting up such an institution, whereas the ECB remains more sceptical, that is the leaders of the Eurozone's central banks are against the idea. Some say that acceptance of the Euro in the world would be undermined. Well, it makes sense.

Nevertheless, it would be good to ask ourselves is if the ECB and its system is an effective institution, as we see the Eurozone gradually coming unstuck, due to asymmetries. As someone wrote today in The Guardian, "If a 16-nation economic club is to grow up, it needs serious institutions and regulators, and for member governments to recognise that they are in it together". It is true that the European Union should have proper political institutions to solve its own problems in the long term, particularly after the failure of the Eurozone in fighting the banking crisis, or the outbreak of the credit crunch in 2008.

After the Greek collapse, we have seen that sanctions have not been enough and probably the lack of an institutionalized economic government has only made matters worse. Probably the European Monetary Fund (EMF) would be just a financial instrument and not a new and fledged institutional body, but the truth is that the EU needs a mechanism to help itself in difficult times, not just a financial instrument. These debates come to confirm that Europe doesn't have to stay static, but, I must remind you to bear in mind that the creation of an EMF would require a new EU Treaty. Oh, Christ!

lunes, 8 de marzo de 2010

Islandia, un caso sintomático

El resultado del referéndum ha sido tan aplastante como esperado. Un 93 % de votos negativos. Porcentaje arrollador y explicativo de hasta qué punto los asuntos de la cartera movilizan. Esta decisión de los islandeses afecta a dos Estados miembros, además de a Islandia, que suena -no sin polémica- como firme candidato a ingresar en la Unión. Reino Unido y Holanda son los dos acreedores. Se votaba la que se conoce como ley Icesave, que responde a la quiebra del banco Icesave, que dejó atrapados a 300.000 ciudadanos británicos y holandeses, lo que se tradujo en que sus gobiernos nacionales dedicaran 3.700 millones de € de dinero público para el rescate. Todo ello a cambio de un condicionante: que Islandia pagara dicho importe en un plazo de 15 años y a un 5,5% de interés.

Esta propuesta conjunta de ambos Estados miembros fue aprobada por el parlamento islandés, pero ha sido rechazada por los ciuadadanos en consulta este fin de semana. La propia primera ministra socialdemócrata, Sigurdartóttir, está desolada con el resultado del referéndum y cree que esto complicará la negociación con Londres y La Haya, y que además por efecto bola de nieve dificultará enormemente la llegada de fondos de otros Estados, e incluso de organismos multilaterales tipo FMI.

No es una situación nueva, porque Islandia ya tiene congelada la ayuda exterior desde hace unas semanas. Con todo, parece que el resultado de esta consulta no eximirá al país de devolver la deuda contraída con ingleses y holandeses. Cabe recordar que Islandia es un país en bancarrota, con una moneda hundida y un PIB negativo situado en -6,5% en 2009, arrastrando todavía las consecuencias de la crisis financiera, ya que los tres principales bancos islandeses habían experimentado un crecimiento espectacular a costa de la burbuja.

Desde Bruselas se insiste en que este incidente no tiene que ver con las negociaciones de adhesión de Islandia, aunque parece que se desencadenará una crisis de gobierno en aquel país ultraperiférico, algo que complicará más las cosas, sumado al hecho de que las agencias de rating han reaccionado con nerviosismo, y algunos comentaristas han interpretado el resultado del referéndum como un desafío a la comunidad internacional. Cierto es que Islandia es un país de larguísima tradición parlamentaria y democrática, pero la pregunta que cabe hacerse es si tenía sentido realizar esta consulta, si se ha planteado en los términos adecuados y a fin de cuentas si Islandia es un digno candidato a sumarse a una Unión Europea, que se fundamenta en valores como la cooperación, la cohesión, la solidaridad, el reconocimiento mutuo, el consenso y la reciprocidad.

sábado, 6 de marzo de 2010

Entre Bartleby y Europa

Narra el genial Vila-Matas cómo Schwob creó en sus Vidas imaginarias personajes reales que protagonizaban hechos fantásticos, como Petronio, que viviendo en las nubes acaba por escribir historias tremendamente imaginativas, para acto seguido atreverse a vivir lo que ha escrito, hasta que termina por renunciar a la escritura. Borges, que tenía un gran olfato literario, recuperó la historia. Con el olfato literario se nace, como con el poder emocional o el instinto inversor. Una, que sigue en el tortuoso proceso de redacción de la tesis doctoral, se autodisciplina en la escritura, verificando cuán exigente es la densidad del tema estudiado para mi temperamento.

Esto del proyecto europeo tiene mucho de ilusión, y por ello de cualidad poética, aunque reconozco que a menudo me aqueja el síndrome de Bartleby, el de la negación literaria que para mí se traduce en la incapacidad de encontrar algo nuevo que contar. Ya hemos hablado en esta bitácora sobre pequeños y grandes episodios europeos, sobre la historia en que se sucede la destrucción primero y la construcción después, una construcción de Europa que a veces se ha hecho a empellones y que, hoy más que ayer, adolece de compromiso ciudadano, sobre todo cuando los más visiblemente comprometidos con su causa son los más dotados para el escepticismo y lo ejercen con visceralidad.

Me piden hoy unos colegas que haga uno de mis resúmenes "entendibles" sobre la Estrategia 2020 presentada por la Comisión esta semana. Confieso que no lo haré, porque tendría que ser demasiado despiadada, no con la Europa de los burócratas o de los supuestos autócratas, porque ninguna de ambas es cierta. Sí es cierta en cambio la Europa de las vaguedades. La política europea es vaga. Se critica a los políticos cortoplacistas porque actúan por condicionantes electorales o de oportunidad, también a los largoplacistas porque no habrán de rendir cuentas de objetivos establecidos para los gobernantes del futuro. Ambas críticas se justifican, pero el ámbito supranacional exige superar ambos enfoques, porque ha de dar respuestas globales que los gobiernos locales serían incapaces de dar, y porque ha de predecir los contextos futuros. Sé que siempre cometo el pecado de esperar demasiado de los que toman decisiones políticas, pero a fin de cuentas las decisiones las seguirán tomando. Esto conviene tenerlo presente para que no bajemos la guardia del control democrático.

Pero no nos desviemos, la estrategia para los próximos diez años era el asunto a tratar, en fin, juzguen ustedes mismos. Lean los detalles estratégicos que nos presenta nuestro gobierno europeo. Por supuesto, todo ello se debatirá y concretará en la próxima cumbre del Consejo del mes de junio. Una vez más los Estados deberán tomar las decisiones políticas, en el marco de una agenda tan ambiciosa como escasamente realista, aunque reconozco que sí me gusta que se impongan controles periódicos y se exijan resultados a los gobiernos (que no pase como con el repetidamente incumplido Pacto de Estabilidad).

Si he de ser elogiosa en algún aspecto, podría decir que es encomiable que la Comisión tenga el valor necesario y la moral para creer que en 2020 seremos más verdes y más ricos, y que incluso desaparecerá el fracaso escolar, porque hasta de ello habla la Estrategia 2020. Yo siempre he desconfiado, y lo sigo haciendo, de los planificadores, pero les aseguro que en Bruselas no planifican, sino que anhelan. Puedo proponerme contarles todos los días qué se cocina en las bambalinas de las instituciones comunitarias, aunque comprendan que en ocasiones -como hoy- caiga de lleno en la nada literaria de Bartleby. Dirán que es por desidia, aunque también podría ser un síntoma de felicidad. Y cuando una es feliz es propensa a creer hasta en los milagros por obra y gracia de "San Barroso", quién sabe si el próximo en la lista del Acta Sanctorum de Juan de Bolando. Cierto es que Barroso y los suyos ambicionan una Europa mejor, más unida y más fuerte. No podría poner objeciones a dicho anhelo. Tengamos fe, es un buen principio, y... un buen fin.

jueves, 4 de marzo de 2010

Revifarà el vell Procés de Barcelona?

Aviat farà quinze anys que es va posar en marxa el Procés de Barcelona, concretament l'any 1995, quan a la Unió només érem 15 Estats. Aleshores s'hi van afegir 14 Estats mediterranis no membres de la UE, per establir una àrea comuna de pau i seguretat, i fomentar el desenvolupament econòmic i estratègic de la Mediterrània.

La Declaració de Barcelona es va traduir en un seguit de reunions a nivell ministerial, que van culminar amb la introducció de la Política Europea de Veïnatge l'any 2004. Des de llavors cal dir que tant les decisions como les iniciatives polítiques rellevants han estat mínimes, malgrat la contribució financera de la Comissió europea de la xifra de 16 milions d'euros, des del 1995.

L'originalitat del Procés rau en el concepte de la reforma política, especialment orientada al món àrab, en l'àmbit del soft power, és a dir sota la premissa de la democratització des de la ribera nord cap a la ribera sud. Es cercava una mena d’osmosi els valors polítics i socials, pressuposant que les elits del món àrab acceptarien o assumirien les normes europees.

Cal destacar que la UpM té dues vessants principals: la política i l'econòmica, que s'han traduït en inversions infraestructurals (MEDA), en el foment d'una unió duanera mediterrània que possibilités l'increment dels intercanvis comercials a la zona, i fins i tot la creació d'instàncies deliberatives, com ara l'Assemblea Parlamentària Euromediterrània, on es reuneixen els legisladores de les dues riberes. Tot i això, cal admetre que els avenços són minsos després de quinze anys, ja què hi ha socis que no han aplicat els criteris econòmics, el procés de pau a Israel no acaba de concretar-se, els procediments negociadors són molt lents i certs països no s'adapten tècnicament a les exigències de les noves activitats comercials. Resumint, persevera l'asimetria econòmica i les negociacions es bloquegen i costa cada cop més assolir posicions comunes, i estratègies, particularment quan tenen a veure amb polítiques domèstiques dels països de la ribera africana.

A més d'aquestes dificultats contextuals, com hem constatat aquí en més d'una ocasió, la Unió ha estat estratègicament més inclinada cap a la vessant oriental del continent, a causa dels moviments polítics i nous equilibris que han suposat tant el conflicte balcànic, com el nou escenari postsoviètic.

Per això, cal que el nou organisme de la UpM funcioni a ple rendiment per recuperar el pols i fomentar nous projectes de cooperació per millorar la cohesió social, la competitivitat, i també la seguretat. Cal recordar que des de 2008 (quan el Procés de Barcelona va passar a millor vida, i es va traduir en la Unió per la Mediterrània) la UpM està formada per 43 països, és a dir els 27 més 16 Estats de la conca mediterrània.

El fet de disposar des d'avui de seu pròpia (concretament al Palau de Pedralbes, de Barcelona) té una notable càrrega de simbolisme, amb l'afegit que de ben segur facilitarà les tasques de coordinació i gestió dels projectes, sota la direcció del jordà Masa’Deh (nomenat ara fa un mes), que va ser representant de Jordània a l'OTAN i ambaixador a la Unió Europea.

És l'hora que la singularitat institucional que aporta la Unió per la Mediterrània es tradueixi en decisions polítiques i compromisos, per part dels països que potser fins ara no s'han compromès en les reformes que són complicades, però que requereixen de l'entusiasme dels líders polítics, especialment del món àrab.

martes, 2 de marzo de 2010

La Europa del 2020 en controversia

Cuando afrontamos el debate sobre el futuro de Europa, siempre surgen visiones alternativas, como es natural en toda controversia política o ideológica. El problema de raíz en la Unión es que hasta ahora desconocemos con exactitud quién toma qué decisiones, y sobre todo quién responde por ellas.

La gravedad de la indefinición se multiplicaría si no fuéramos capaces de dibujar mentalmente dónde y cómo queremos estar a diez años vista. El calendario avanza implacable. Tras la implementación del Tratado de Lisboa, los inicios coyunturales tan inciertos y complicados no han propiciado la fluidez decisional (en el contexto de los cambios institucionales que estamos experimentando en la Unión). Estos primeros meses se están mostrando altamente conflictivos, particularmente en los países de la Eurozona, que han debido tomar decisiones drásticas para penalizar a los países más alejados de los objetivos presupuestarios. La lentitud no deja de ser una manifestación simbólica del propio anquilosamiento de unas instituciones comunitarias, que se ven maniatadas por las subterráneas batallas políticas nacionales.

El bloqueo institucional se percibía hasta ahora en la falta de logros concretos en materia de modelo político compartido, en la ausencia de liderazgo económico, en la inexistencia de política exterior, y también en esa extraña legitimidad que no convence a todos. Hoy puede concretarse de un modo especialmente visible en la falta de eficacia. El gobierno de Europa se muestra ahora mismo incapaz de internalizar la asimetría que la crisis económica está agudizando dentro del territorio comunitario.

Mañana miércoles, la Comisión de Barroso presentará su propuesta definitiva para la Estrategia 2020. La canciller Merkel ha rechazado el documento, tras su análisis previo, aduciendo que vincula logros económicos concretos a la tradicional contención presupuestaria, definida por los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento instaurado en 1993 con Maastricht, cuando se diseñó la estrategia de la unión monetaria.

Objetivamente, y en vista de los datos reales que manejamos, parece que no le faltan razones a Merkel para temer, aunque la Estrategia 2020 que presenta la Comisión, es a nuestro juicio tan realista como imprescindible, cuando ya se ha más que constatado el fracaso de la Agenda 2010, aquella que en el año 2000 definía una estrategia para que Europa fuera la economía del conocimiento más competitiva de todo el planeta en el año 2010. Ya estamos en 2010 y no se han cumplido objetivos, ni en índices de empleo, ni en competitividad, ni mucho menos en capacidad tecnológica. Nadie podía predecir el gran colpaso financiero que nos asola desde hace dos años, pero aún así la incapacidad de implementar el proyecto de la Agenda 2000 tiene que ver con el nulo margen de maniobra de que dispone la Comisión europea.

Porque no nos engañemos, la Comisión es el órgano ejecutivo, y Barroso, su actual presidente, se comprometió personalmente a darlo todo por conseguir superar los obstáculos de los intereses nacionales y trabajar por articular una gobernanza europea de verdad. Por ello, y ante el parón económico actual, Barroso ha optado por dar un impulso al gobierno económico imponiendo logros concretos: aumentar el gasto en I+D del actual 1,9% al 3 %, e incrementar la tasa de empleo (entre 20 y 64 años) del actual 69% hasta el 75 %.

Ahora bien, podemos preguntarnos a qué se debe el rechazo inicial del gobierno alemán a estos loables adjetivos. El rechazo no se debe a los ojetivos establecidos en la Estrategia 2020, sino a que estos logros se vinculan en el proyecto realizado por la Comisión al tradicional objetivo de control del déficit. Es decir, el ejecutivo comunitario considera que exsite una vinculación directa entre la política fiscal y el déficit, y por ello es pertinente que se establezcan preguntas del estilo de: ¿Es capaz un gobierno de contener el gasto y a su vez aumentar la inversión pública en I+D? ¿Qué políticas de creación de empleo se van a fomentar desde los gobiernos nacionales?

Si la Unión impone objetivos de inversión y empleo, al tiempo que exige reducir el endeudamiento, la incidencia sobre las políticas nacionales será evidente. Es decir, el texto viene a reconocer eufemísticamente que el gobierno europeo incidirá sobre los presupuestos públicos de los gobiernos. Merkel teme que muchos Estados no puedan soportar dicha presión.

¿Quiere decir esto que Merkel es contraria a una mayor coordinación económica en la UE? No, aunque alberga recelos, seguramente relacionados con la asimetría de comportamientos fiscales en los Estados miembros. Es perfectamente comprensible que sorprenda que sea así cuando, precisamente por ausencia de supervisión y por mal funcionamiento de los mecanismos de alerta previa, los ciudadanos alemanes se pueden ver afectados por el mal comportamiento de Grecia. ¿Cómo es posible que Grecia, Italia, España o Irlanda vengan incumpliendo los criterios del PEC sin haber sido penalizados? Paradójicamente, este mismo argumento es la causa del escepticismo de la canciller, porque ella fundamenta sus temores en otra ecuación, la resultante de que ciertos Estados miembros se escuden en los objetivos macroeconómicos para justificar el incumplimiento de las restricciones en el déficit público. Hecha la ley, hecha la trampa, y nunca mejor dicho.

Con todo, y comprendiendo los temores de Merkel, es precisamente la gran crisis de la deuda pública que sacude Europa la que demanda una actuación, no ya coordinada, sino integrada. Por ello, los temores a un intervencionismo europeo no es que sean infundados, es que deben asumirse, para aquellas eventualidades en que la coyuntura no acabe de ser favorable a los objetivos de crecimiento y pleno empleo. Es innegable que los precedentes nos hacen temer comportamientos free-riding de ciertos Estados, aquellos que tienden a incumplir el deber de la contención, que ahora debe ser la triste prioridad, para garantizar la supervivencia de la moneda única que, recordemos, une a 16 Estados y a 330 millones de europeos.

También es cierto que la coordinación económica debe traspasar la línea, y que sólo un gobierno que establezca parámetros de fiscalidad y presupuesto comunes puede precisamente evitar los comportamientos abusivos de los Estados miembros con más problemas para salir de los ciclos económicos recesivos. Ya es hora de que la práctica de los buenos consejos entre vecinos se transforme en objetivos vinculantes, cuando la Unión Económica y Monetaria ya tiene casi 20 años de vida.

Para generar eficiencia, el cuidadoso diseño de las políticas es tan necesario como el imperativo del libre funcionamiento del mercado. Los fracasos de estas décadas hablan por sí mismos. No se trata de que las instituciones europeas moldeen las economías, sino de algo tan obvio como que la realidad económica culmine en realidad política, en una jerarquía institucional ante la que todos los Estados deban responder, porque de otro modo la ciudadanía seguirá percibiendo el entramado institucional europeo como algo amorfo, gris e incompetente. No nos lo podemos permitir. Esta vez, estoy con el jefe del "gobierno europeo", el señor Barroso. Mañana en Bruselas puede darse un paso fundamental hacia la Europa política.